Zarządzanie odpadami na poziomie przedsiębiorstwa: jak stosować hierarchię postępowania z odpadami w praktyce

By Adrianna sie 7, 2023
zarządzanie odpadami na poziomie przedsiębiorstwa

Odpowiedzialna gospodarka odpadami jest nie tylko obowiązkiem, ale także szansą dla przedsiębiorstw działających w sektorze przemysłowym. Kluczem do optymalizacji procesów gospodarki odpadami jest stosowanie hierarchii postępowania z odpadami, która określa priorytetowe sposoby radzenia sobie z odpadami w zależności od ich wpływu na środowisko. W tym artykule dowiesz się, jakie są podstawowe zasady i metody zarządzania odpadami w przemyśle oraz jak w praktyce stosować hierarchię postępowania z odpadami.

Zarządzanie odpadami w przemyśle: podstawowe zasady i metody

Zarządzanie odpadami w przemyśle to planowanie, organizowanie, realizacja i monitorowanie działań związanych z powstawaniem i unieszkodliwianiem odpadów. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zgodności z prawem.

Podstawowymi metodami postępowania z odpadami w przemyśle są:

 • segregacja odpadów – polega na oddzielaniu odpadów na frakcje o różnym składzie i właściwościach, co ułatwia ich dalsze przetwarzanie lub unieszkodliwianie;
 • utylizacja odpadów – polega na trwałym usunięciu odpadów z obiegu gospodarczego poprzez ich spalanie, składowanie lub inną formę unieszkodliwiania;
 • recykling odpadów – polega na odzyskiwaniu surowców wtórnych z odpadów poprzez ich mechaniczne, chemiczne lub biologiczne przetwarzanie.

Jak optymalizować procesy gospodarki odpadami w sektorze przemysłowym?

Optymalizacja procesów gospodarki odpadami w sektorze przemysłowym wymaga stosowania zintegrowanego podejścia, które uwzględnia cały cykl życia produktu lub usługi, od projektu po utylizację. Takie podejście pozwala na minimalizację ilości i szkodliwości powstających odpadów oraz maksymalizację ich wartości i wykorzystania.

W tym celu należy stosować następujące strategie:

 • projektowanie ekologiczne – polega na uwzględnianiu kryteriów środowiskowych już na etapie projektowania produktu lub usługi, takich jak wybór materiałów, technologii, opakowań czy sposobu dystrybucji;
 • produkcja czysta – polega na stosowaniu technik i metod produkcji, które ograniczają zużycie surowców i energii oraz emisję zanieczyszczeń do środowiska;
 • ekologiczna odpowiedzialność rozszerzona – polega na przeniesieniu odpowiedzialności za gospodarkę odpadami z użytkowników końcowych na producentów lub dystrybutorów produktów lub usług.

Zasady hierarchii postępowania z odpadami: Jak to działa w praktyce?

Hierarchia postępowania z odpadami jest określona w dyrektywie UE z 2008 r. i zawiera pięć stopni priorytetowości sposobów postępowania z odpadami, od najbardziej do najmniej pożądanych:

 • zapobieganie powstawaniu odpadów – unikanie lub ograniczanie ilości i szkodliwości odpadów przez zmianę wzorców konsumpcji, produkcji i projektowania;
 • przygotowanie do ponownego użycia – przedłużanie życia użytkowego produktów lub ich części przez naprawę, odnowę lub ponowne wykorzystanie;
 • recykling – odzyskiwanie surowców wtórnych z odpadów przez ich przetwarzanie;
 • inne metody odzysku – odzyskiwanie energii z odpadów przez ich przekształcenie;
 • usuwanie – trwałe usunięcie odpadów z obiegu gospodarczego przez ich unieszkodliwianie.

Stosowanie hierarchii postępowania z odpadami w praktyce oznacza, że przedsiębiorstwa powinny dążyć do tego, aby jak najwięcej odpadów poddawać zapobieganiu, przygotowaniu do ponownego użycia lub recyklingowi, a jak najmniej usuwaniu. Taki sposób postępowania z odpadami przynosi korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki.

Related Post