Jak dostosować produkcję do wymogów strefy klimatycznej w Europie

Jak dostosować produkcję do wymogów strefy klimatycznej w Europie

Europa znajduje się w obszarze trzech stref klimatycznych: podzwrotnikowej typu śródziemnomorskiego, umiarkowanej ciepłej i chłodnej oraz okołobiegunowej. Temperatura, ilość opadów, kierunki i siła wiatru oraz uwarunkowania krajobrazowe np. ukształtowanie terenu i oddziaływanie prądów morskich, czy rozkład wód śródlądowych mają znaczący wpływ na produkcję przemysłową, rozwój technologii oraz sposób prowadzenia przedsiębiorstw. Wybór źródła energii odnawialnej też musi być dostosowany do strefy klimatycznej.

Dostosowywanie technologii do warunków klimatycznych

Nowo powstające technologie muszą być dopasowane do klimatu panującego w danych regionie. Przykładów rozwiązań technologicznych dostosowanych do stref klimatycznych Europy jest mnóstwo. W regionach rolniczych znajdujących się w obszarze klimatu podzwrotnikowego, a więc szczególnie narażonego na susze i braki opadów, coraz bardziej potrzebne są zaawansowane systemy nawadniania upraw. W Europie Południowej przydatnym rozwiązaniem będą też rozwiązania, które pomogą w maksymalny sposób wykorzystać dostępne zasoby wodne np. różnego rodzaju technologie recyclingu wody, w tym odsalania wody morskiej lub odzyskiwania wody deszczowej. Z drugiej strony, w nasłonecznionych rejonach świetnie sprawdzą się technologie fotowoltaiczne pozyskujące energię ze słońca, którego w suchym i gorącym klimacie podzwrotnikowym jest pod dostatkiem. Z kolei rejony nadmorskie, gdzie często wieją silne wiatry, są doskonałą lokalizacją pod budowę farm wiatrowych.

Wykorzystanie energii odnawialnej w różnych strefach klimatycznych

Energia odnawialna to energia, która pochodzi z naturalnych źródeł takich, jak słońce, wiatr, czy woda. Odnawialna, ponieważ wytwarzana jest z zasobów, które nigdy się nie wyczerpią. Ponadto, w procesie jej wytworzenia emitowana jest do atmosfery znacznie mniejsza ilość gazów cieplarnianych np. szkodliwego dwutlenku węgla niż w przypadku innych, nieodnawialnych rodzajów energii pochodzących ze spalania paliw kopalnych np. węgla.

Ilość poszczególnych rodzajów energii odnawialnej jest ściśle związana z warunkami klimatycznymi w danym regionie. W obszarze gorącego klimatu podzwrotnikowego najszybciej rozwijającym się źródłem energii odnawialnej jest słońce. Dlatego np. w Hiszpanii, Portugalii, czy we Włoszech dynamicznie rozwija się branża fotowoltaiczna. Systemy fotowoltaiczne instalowane są na potrzeby gospodarstw domowych i firm, rośnie też liczba farm fotowoltaicznych.

W obszarze klimatu umiarkowanego morskiego, gdzie poziom prędkości wiatru jest bardzo wysoki, opłacalne są inwestycje w technologie energii wiatrowej. Sytuacja ta dotyczy krajów leżących na Wybrzeżach Europy Zachodniej i Północnej np. Holandii, Belgii, czy Niemczech.

Odpowiednia lokalizacja pozwala wykorzystać naturalne możliwości regionu, w tym nasłonecznienie i siłę wiatru, dla uzyskania najlepszych i najbardziej opłacalnych efektów z energii odnawialnej. Zatem dostosowanie rodzaju inwestycji do stref klimatycznych Europy, czyli instalowanie turbin wiatrowych w północnej części Europy i farm fotowoltaicznych na południu przynosi największe korzyści środowiskowe i ekonomiczne.

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach przemysłowych

Wzrost cen energii elektrycznej i niepewność związana z dostawami gazu spowodowana agresją Rosji na Ukrainę powodują, że zwiększenie efektywności energetycznej jest dziś kluczowym zadaniem wielu przedsiębiorstw w Europie. Żeby zapewnić zaspokojenie potrzeb energetycznych firm oraz zachować politykę cenową produktów na akceptowalnym przez rynek poziomie obecnie niezbędne są inwestycje w energię odnawialną.

Powiązane wpisy