Ewidencja odpadów w przemyśle: kluczowe aspekty i obowiązki przedsiębiorstw

By Adrianna sie 7, 2023
ewidencja odpadów

Przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów w elektronicznej Bazie Danych Odpadowych (BDO), która funkcjonuje od stycznia 2018 roku. Szczegółowe przepisy na ten temat zawiera ustawa o odpadach i rozporządzenia ministra odpowiedzialnego za ochronę środowiska. Poniżej piszemy, kto musi prowadzić ewidencję odpadów i jakie ma to znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zarządzanie odpadami w zakładach produkcyjnych: dobre praktyki

Przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi tego, jak ogromna odpowiedzialność gospodarcza spoczywa na nich z uwagi na wytwarzane w czasie produkcji odpady. W wielu przypadkach dbałość o środowisko naturalne wpisane jest w misję firmy. Tym samym ogromny nacisk kładzie się na odpowiednie zarządzanie odpadami.

Coraz częściej linie produkcyjne są udoskonalane w taki sposób, by zminimalizować produkcję odpadów. Poza tym przedsiębiorstwa prowadzą na bieżąco monitoring i starają się zmniejszać ilość wytwarzanych śmieci tam, gdzie to możliwe. W tym zakresie wiele ułatwia też obowiązkowa elektroniczna ewidencja odpadów. W dokumentacji czarno na białym widać, jakie ilości śmieci odbierają profesjonalne firmy wywozowe.

Wiele zmienia się także w zakresie segregacji. Dobrą praktyką jest zapewnienie odpowiedniego miejsca, w którym odpady są składowane, a potem segregowane w prawidłowy sposób.

Prawne obowiązki przedsiębiorstw w zakresie ewidencji odpadów

Każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest prowadzić też ewidencję odpadów. Z tego obowiązku zwolnione są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy wytwarzają jedynie odpady tożsame z odpadami komunalnymi. Łącznie zwolnienie dotyczy aż 46 rodzajów odpadów, m.in. tych produkowanych w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych, czy odpadów z gospodarstwach rolnych. 

Pozostałe przedsiębiorstwa muszą opisywać wytwarzane odpady pod względem ilościowym i jakościowym. W systemie BDO muszą być sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów wszystkie produkowane odpady. Zgodnie z przepisami Kartę Ewidencji Odpadów (KEO) należy uzupełniać w systemie miesięcznym. Odpady zabierane są z firmy na podstawie kolejnego dokumentu – Karty Przekazania Odpadów (KPO).

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie prowadzi ewidencji we właściwy sposób, może zostać ukarany grzywną. Zgodnie z ustawą wynosi ona od 100 zł do 1 miliona zł.

Znaczenie segregacji i utylizacji odpadów w ochronie środowiska

Przedsiębiorcy są społecznie odpowiedzialni za to, by prowadzić właściwą politykę zarządzania odpadami przemysłowymi. Dzięki temu, że śmieci przemysłowe będą utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, można zminimalizować ryzyko ich szkodliwości dla ludzi oraz otaczającego ich środowiska.

Poza tym dzięki segregacji część odpadów może być wykorzystana ponownie w ramach recyklingu. To finalnie najbardziej wpływa na zmniejszenie ilości odpadów.

W wielu firmach, które produkują znaczne ilości odpadów, prowadzone są liczne działania proekologiczne. Ci przedsiębiorcy, którzy mają świadomość tego, że ich działalność ma szkodliwy wpływ na środowisko, szukają sposobów na zrekompensowanie tego. Tym samy biorą udział w akcjach proekologicznych, sponsorując je i nagłaśniając. Starają się też edukować pracowników i uwrażliwiać ich na problem ochrony środowiska.

Zgodnie z danymi GUS większość produkowanych w Polsce odpadów to odpady przemysłowe (107 mln ton w 2021 roku względem 13,7 mln ton odpadów komunalnych). Dlatego ewidencja i zarządzanie odpadami tak, by ich ilość malała, są jednym z celów polityki środowiskowej na poziomie Unii Europejskiej.

Related Post